LUŽICKÁ PADESÁTKA - L50

Historia pięćdziesiątki łużyckiej

 Historia powstania Łużyckiej Pięćdziesiątki - L50 sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwszy marsz odbył się 7 maja 1972 r. z udziałem 144 osób. Od tego czasu liczba uczestników wzrastała z roku na rok. Największą liczbę uczestników Łużyckiej Pięćdziesiątki zanotowano w kronice KČT w 1981 r., kiedy 1986 osób spotkało się na starcie... Od wielu lat Łużycka Pięćdziesiątka jest upamiętnianiem jednego z najlepszych Hrádeckich sportowców Ludka Simandla, który niestety zmarł przedwcześnie w wieku 41 lat...


Galerie 

Lužická padesátka 2023


Lužická padesátka 2021


Lužická padesátka 2020


Lužická padesátka 2019

Legendární turistický pochod v srdci Lužických hor s více než padesátiletou tradicí