Opłatę startową można kupić tutaj online lub na starcie.

Dzieci do 2,99 lat: bezpłatnie

Dzieci od 3 do 15 lat i seniorzy od 65 lat: 50 CZK

Dorosły: 100 CZK

10% wybranej opłaty startowej zostanie przekazane na cele charytatywne


Kategorie